Co znamená TPMS?

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) je zkratka pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách. Toto zařízení, které neustále monitoruje pneumatiky vozidla, upozorní řidiče na změny tlaku. Změny tlaku v pneumatikách mohou být detekovány buď přímým (direct) nebo nepřímým (indirect) systémem monitorování. Oba systémy upozorňují řidiče většinou výstražným světlem na displeji vozidla a zvukovým znamením při cca 25% odchylce od předepsaného tlaku.

Přímé TPMS monitoruje tlak v pneumatikách pomocí snímačů spojených s ventilky. Senzory v pneumatikách zaznamenávají údaje o tlaku a teplotě vzduchu v pneu a odesílají je do řídící jednotky, která je ihned zobrazuje na displeji v autě.

Nepřímé TPMS neměří přímo tlak v pneumatikách, ale na ztrátu tlaku vzduchu upozorňuje na základě metrik, jako je například rychlost otáčení a vibrace každého kola. Tento systém využívá senzorů a čidel ABS (protiblokovací systém) a EPS (elektronický stabilizační systém), v podstatě se tak jedná o úpravu softwaru těchto bezpečnostních systémů.

Zavedení povinného používání TPMS vychází z návrhu Evropské Komise – Zlepšení bezpečnosti vozidel a jejich vlivu na životní prostředí. Zákon není retrospektivní, tudíž TPMS se nebudou muset dodatečně vybavovat starší vozidla.

Jsme vybaveni a proškoleni tak, abychom vám odborně pomohli s touto problematikou.